Archiwalne

Mediacja rodzinna: szkolenie podstawowe i zaawansowane

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza na szkolenie podstawowe z mediacji rodzinnej, którego najbliższa edycja odbędzie się w dniach 7-9 i 14-16 sierpnia 2009 r. Zapraszamy również na szkolenie zaawansowane w dniach 25-27 września i 2-4 października.

Mediacja rodzinna: szkolenie podstawowe i zaawansowane
Centrum Mediacji Partners Polska

Ukończenie szkolenia pozwoli na zdobycie nowych i unikalnych wciąż w Polsce kwalifikacji – może stać się pierwszym krokiem na drodze do wykonywania nowego zawodu lub rozszerzenia swej dotychczasowej praktyki. Całość programu szkoleniowego obejmuje 80 godzin zegarowych (2 etapy) i jest zgodna ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, negocjacji i mediacji. Po ukończeniu dwóch etapów szkoleń i odbyciu stażu praktycznego można się ubiegać o wpis na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji Partners Polska.

Zapraszamy szczególnie:

– psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów;
– adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych, aplikantów adwokackich, absolwentów studiów prawniczych;
oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania sporów i pomocy rodzinie.

Zakres szkolenia:
 proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora;
 umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji;
 narzędzia, techniki i strategie mediacyjne;
 umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron, bariery w mediacji);
 ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna;
 kontekst prawny prowadzenia mediacji w Polsce i na świecie;
 symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Prezentacje teoretyczne stanowią mniej niż 20% czasu szkolenia!

Termin i miejsce
Szkolenie podstawowe obejmuje 40 godzin zegarowych – najbliższa edycja tego szkolenia odbędzie się w sierpniu:

Szkolenie sierpniowe:
sesja I: 7-9 sierpnia 2009 (piątek – niedziela), sesja II: 12-14 sierpnia 2009 (piątek – niedziela)

Szkolenie zaawansowane/doskonalące – również 40 godzin zegarowych – odbędzie się w dniach 25-27 września i 2-4 października 2009 r.

Szkolenia odbywają się w Warszawie.

Opłaty
Za edycję sierpniową szkolenia podstawowego (w dn. 7-9 i 14-16 sierpnia) – ze specjalną 25-procentową zniżką:

862 zł – gdy wpłata do 24 lipca

Gdy wpłata nastapi po 24 lipca, to obowiązuje cena standardowa – 1150 zł.

Dla osób zapisujących się od razu na oba etapy szkolenia (sierpień + wrzesień/październik) oferujemy wyjątkową obniżkę – zamiast 2300 zł zapłacą tylko 1724 zł.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, w tym publikację "Skarb mediatora" oraz wszystkie publikacje Centrum Mediacji Partners, które są dostępne w wersji drukowanej – broszury, plakaty, ulotki. W cenę wchodzi poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, napoje, ciasteczka). Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Trenerzy
Głównym trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim mediatorzy z naszego Centrum:
Anna Cybulko i Tadeusz Baszniak.

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, 409-53-83 (codziennie w godz. 9.30 – 17.30)
email: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia podstawowego (główne zagadnienia)

Zrozumieć konflikt
a) Zachowania ludzi w konflikcie
b) Dynamika konfliktu
c) Style radzenia sobie z różnicami interesów
Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Mediacja jako pomoc w negocjacjach
a) Podstawowe pojęcia negocjacyjne ważne w mediacji
Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji
Rola mediatora i zasady mediacji
Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?
Etapy mediacji, cele i postępowanie mediatora na każdym etapie
Zawieranie kontraktu o mediację
Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe), warunki trwałości porozumienia, język porozumienia
Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania
Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora
Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką i z innymi specjalistami

Program ramowy szkolenia zaawansowanego

Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Standardy i etyka postępowania mediatora

Centrum Mediacji Partners Polska
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mediacja rodzinna: szkolenie podstawowe i zaawansowane (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»