Newsy

Rusza WERBEL – kampania społeczna przełamywania stereotypów związanych z bezdomnością

WeRbEL DeMokRaCjI.

Werbel Demokracji to pierwsza w Polsce, duża, profesjonalna kampania nakierowana na przełamywanie stereotypów związanych z bezdomnością. Przedsięwzięcie Werbel, w nazwie odnoszące się do instrumentu, zapewniającego donośny, słyszany nawet w chaosie przekaz, zwrócić ma uwagę na prawdziwe oblicze bezdomności poprzez wydobycie głosu osób bezdomnych spośród zgiełku życia codziennego i ukazania go w sposób przełamujący stereotypy. Werbel Demokracji rozbrzmiewa przez niemalże cały 2009 rok w największych miastach województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk).

Kampania realizowana jest przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, przy współpracy z irlandzką organizacją Focus Ireland.

W województwie pomorskim jest około 3000 osób bezdomnych. Nie należy ich osądzać, gdyż każda z nich ma swoje własne powody bezdomności. Bezdomność to nie tylko alkoholizm, narkomania, własny wybór. Bezdomność to także wynik bezrobocia, panującej w Polsce biedy mieszkaniowej, przemian gospodarczych, kryzysu. Bezdomność to również wynik przemocy domowej, choroby, niepełnosprawności, zadłużenia, rozpadu związku, problemów rodzinnych, wypędzenia. Bezdomności doświadczają zarówno kobiety, mężczyźni jak i dzieci, osoby wykształcone, młode i starsze. Zgubić klucze do własnego domu może praktycznie każdy – bez względu na wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie życiowe.

Warto mieć świadomość, iż w województwie pomorskim:
Co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Niemal 80% kobiet doświadcza bezdomności z powodu przemocy domowej, wypędzenia i wymeldowania. Co druga osoba bezdomna jest osobą starszą. Niemal 60% tych osób doświadcza bezdomności z powodu niepełnosprawności, choroby oraz rozpadu związku partnerskiego. Mężczyźni w średnim wieku stanowią ponad 60% populacji osób bezdomnych. Ponad 60% z nich doświadcza bezdomności z powodu bezrobocia, zadłużenia i eksmisji. Co piąta osoba bezdomna jest osobą młodą. Niemal 60% staje się bezdomna z powodu problemów rodzinnych i domowych oraz wypędzenia.

Celem kampanii Werbel Demokracji jest ukazanie, jak wiele dróg prowadzi do bezdomności i unaocznienie faktu, iż przy zaistnieniu pewnej grupy kilku czynników, niemalże każdy może jej doświadczyć.

Kampania realizowana jest poprzez:

Ekspozycję billboardów, citylightów dotyczących bezdomności
Przez cały sierpień 2009 roku w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Słupsku na 250 citylightach i 50 billboardach, będących własnością firmy AMS wyeksponowane zostaną cztery oblicza bezdomności. O bezdomności opowiadać będą cztery postacie – młoda i starsza kobieta, a także mężczyźni – młody i w średnim wieku. Każda z postaci skojarzona jest z własną przyczyną bezdomności, do której należy doświadczenie przemocy, choroba, bezrobocie, wypędzenie. Informacja o przyczynach prowadzących do bezdomności poszerzona jest o statystyczne dane dotyczące bezdomności oraz połączona z hasłem: „Nie osądzaj mnie. Każdy ma swój powód bezdomności”.

Realizację happeningów połączonych z występami trupy teatralnej

Na przełomie lipca i sierpnia, w kluczowych arteriach Gdańska, Sopotu, Gdyni i Słupska, odbędą się realizowane przez Teatr ZNAK uliczne występy trupy teatralnej. Kluczowym przesłaniem tych happeningów jest zwrócenie uwagi na problem bezdomności poprzez myśl przewodnią: „Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu”. Występ szczudlarzy, poszukujących drzwi, do których nie pasuje żaden klucz ma unaocznić, że problem bezdomności to głównie problem braku własnego domu i dużej samotności. Bezdomność to także problem biedy mieszkaniowej i tego, że w Polsce brakuje mieszkań dla tych, którzy z różnych przyczyn je utracili. Podczas akcji aktorzy uliczni rozdawać będą przechodniom klucze połączone z breloczkiem z napisem „Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu”. Akcję wspierać będą osoby bezpośrednio doświadczające bezdomności – przedstawiciele Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych. Rozdawana podczas happeningów klucze zbierane były przez 4 miesiące przez mieszkańców Pomorza, w odpowiedzi na apel Pomorskiego Forum i gazety Polska. Dziennik Bałtycki, która współrealizuje całą akcję.

Działalność Rady Medialnej

Zadanie Rady: wypracowanie koncepcji całej kampanii.
Skład: dziennikarze lokalnych mediów, przedstawiciel firmy, posiadającej nośniki outdoor (citylighty i billboardy), grafik i fotograf tworzący wizualną część kampanii, przedstawiciele Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych, przedstawiciele Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Prace nad całą kampanią wspierają przedstawiciele irlandzkiej organizacji Focus Ireland.

Działalność Rady Mentorskiej

Zadanie Rady: lobbowanie społeczne na rzecz przeciwdziałania stereotypom osób bezdomnych, w tym rozpowszechnianie wypracowanych rozwiązań w temacie niedyskryminującego sposobu ukazywania bezdomności oraz przyznanie 10 szczególnie zaangażowanym dziennikarzom bądź rozgłośniom radiowym, telewizyjnym czy prasie tytułu „Medium Przyjazne Ludziom Bezdomnym”. Skład: kluczowi w województwie pomorskim działacze – politycy, przedstawiciele władz, decydenci.

Prezentację materiałów medialnych
Zakres: prezentowanie niestereotypowego oblicza bezdomności poprzez wywiady prasowe, audycje radiowe, telewizyjne, informacje na portalach internetowych.

Strona internetowa
Pragniemy poinformować o funkcjonowaniu strony internetowej kampanii społecznej przełamującej stereotypy związane z bezdomnością WERBEL. Strona posiada adres www.wd.org.pl

Na niniejszej stronie znajdziemy informacje o stereotypach funkcjonujących w zakresie bezdomności, prawdziwym obrazie bezdomności, badaniach i co najważniejsze ze strony można pobrać wszystkie materiały związane z kampanią (broszura, plakaty).

Aktualności
W czwartek 16 lipca w Dzienniku Bałtyckim ukazał się materiał opisujący całą kampanię i podający szczegóły wydarzeń powiązanych z akcją. Link do artykułu:
http://www.polskatimes.pl/dziennikbaltycki/stronaglowna/141680,pomorze-czas-by-rozmawiac-o-bezdomnosci,id,t.html

11-12 lipca ukazał się zaś materiał o zbiórce niepotrzebnych kluczy (udało się zebrać 2077 kluczy). Relacja poniżej:

http://www.polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/139970,gdansk-wielkie-liczenie-zakonczylo-zbiorke-zbednych-kluczy,id,t.html  

29 lipca ukaże się 4-stronicowa wkładka w Dzienniku
pokazująca plakaty i opisująca całą akcję.

Idea "Werbla Demokracji" uzyskała wsparcie finansowe Funduszu dla Organizacji Pozarządowych pochodzące z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz wsparcie społeczne Wojewody Pomorskiego – Romana Zaborowskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego – Jana Kozłowskiego, Prezydentów: Gdańska – Pawła Adamowicza, Gdyni – Wojciecha Szczurka, Sopotu – Jacka Karnowskiego i Słupska – Macieja Kobylińskiego oraz prasowe Dziennika Bałtyckiego, telewizyjne TVP Gdańsk, radiowe – Radia Gdańsk, internetowe – portalu Wirtualna Polska oraz w zakresie ekspozycji kampanii – firmy AMS.

Piotr Olech
oprac.ops.pl angoc

Komentarze Rusza WERBEL – kampania społeczna przełamywania stereotypów związanych z bezdomnością (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Maluch+ rusza nabór

Maluch+ – rusza nabór

14 lipca 2023      TAGI:      
Startuje ciągły nabór wniosków do programu Maluch+. Teraz wnioski będzie można...»
UODO rusza z konsultacjami społecznymi

UODO rusza z konsultacjami społecznymi

04 czerwca 2024      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił rozpoczęcie procesu konsultacyjnego opublikowanych...»
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona przez warsztaty terapii zajęciowej oraz jej finansowanie przez powiaty”.

26 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się transmisja panelu ekspertów...»
Strony podszywające się pod profil zaufany

Strony podszywające się pod profil zaufany

05 lipca 2024      TAGI:   
Centralny Ośrodek Informatyki ostrzega o pojawiających się próbach wyłudzenia...»

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

05 lipca 2024     
W dniu 24.06.2024 r. została opublikowana w Monitorze polskim uchwała nr 62 Rady Ministrów...»