Archiwalne

Bydgoszcz. Organizacja Pomocy Społecznej – Studia Podyplomowe na WSG

Organizacja Pomocy Społecznej. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej określona jest jako wymóg formalny we wszystkich konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej.

Absolwenci Studiów Podyplomowych – Organizacja Pomocy Społecznej uzyskają uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych na mocy Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004, art. 122, ust. 4 i rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. Nr 219 z dn. 8 października 2004r.)

Współczesny świat, nierozerwalnie związany z rosnącą urbanizacją, konsumpcjonizmem, rozwojem techniki, oraz zwiększającą się pluralizacją życia społecznego powoduje, że coraz więcej ludzi nie radzi sobie z tymi wyzwaniami. W takim świecie zasilają oni grono bezrobotnych, niedostosowanych społecznie, skrajnie ubogich, uzależnionych, itp. Rodzina często nie jest w stanie samodzielnie, bez wsparcia instytucjonalnego, środowiskowego, rozwiązać swoich problemów.

Jest to wyzwanie dla pomocy społecznej, zobowiązanej ustawowo do świadczenia pomocy osobom i rodzinom. Pomocy o tyle trudnej, gdyż często problemy materialnej ściśle związane są z problemami natury psychicznej. Rozwiązywanie tych ostatnich wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych i dużego doświadczenia, szczególnie, że niektóre z nich stosunkowo niedawno pojawiły się w naszym społeczeństwie. Wymienić tu można choćby dziedziczone bezrobocie, uzależnienie od Internetu, anoreksję, syndrom wyuczonej bezradności.

Ważnym jest podkreślenie, że żadne z wymienionych powyżej, negatywnych zjawisk społecznych nie występuje w izolacji, a co za tym idzie, skuteczne im przeciwdziałanie wymaga współpracy wielu instytucji i organizacji zaangażowanych w niesienie pomocy innym.

Organizator pomocy społecznej musi wykazać się ogromną wiedzą merytoryczną z różnych dziedzin życia i nauki oraz w wielu sytuacjach być animatorem , koordynatorem a nawet liderem współpracy międzyinstytucjonalnej oraz inicjatorem działań pomocowych.

Celem Studiów Podyplomowych OPS jest:
1)Wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.
2)Aktualizacja wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry kierowniczej lub kandydatów do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie:
 założeń i problemów polityki społecznej,
 instytucjonalnych, w tym finansowych podstaw pomocy społecznej,
 problematyki prawnej rozwiązywania problemów społecznych,
 strategii interwencji socjalnych w skali lokalnej,
 specyfiki kierowania pracą i rozwojem kompetencji służb socjalnych,
 metod kierowania zespołami pracowniczymi.

szczegółowe informacje:
na stronie www.podyplomowe.wsg.byd.pl  
kontakt:
ul. Garbary 3, budynek G, pok. G-24
85-229 Bydgoszcz
tel./fax. 0-52 567 00 63,
lub bezpośrednio z koordynatorem Studiów Podypomowych Organizacja Pomocy Społecznej
tel. kom. 510046400

Zapraszamy serdecznie!

Jednocześnie informujemy, iż jeszcze w bieżącycm roku akad. zamierzamy uruchomić nabór na Studia Podyplomowe "Superwizja w pracy socjalnej".

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Bydgoszcz. Organizacja Pomocy Społecznej – Studia Podyplomowe na WSG (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»