Archiwalne

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na kolejne szkolenia (3 różne tematy)

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza do Krakowa na kolejne szkolenia, które odbędą się w terminach: 18.08.2009r., 11.09.2009r. oraz 25.09.2009r. Szkolenia dotyczą różnej problematyki projektów EFS – POKL
Zapraszamy na szkolenie. Data: 18.08.2009 r.  godzina 10-15. Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro
KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI
Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach PO KL w latach 2007 – 2013, a przede wszystkim umiejętności praktycznych w zakresie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości, kwalifikowalności wydatków, opracowania i prowadzenia dokumentacji księgowej, płacowej, sporządzania wniosków o płatność oraz rozliczania projektów .
Celem szczegółowym szkolenia jest przygotowanie księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów i rozliczenia projektów w ramach PO KL w latach 2007 – 2013.
Metodyka nauczania: warsztaty i ćwiczenia praktyczne połączone z prezentacjami multimedialnymi;

PROGRAM:
I .Moduł tematyczny: ZMIANY W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW:
§ plan kont,
§ zatwierdzanie wydatków,
§ ewidencja wydatków,
§ archiwizacja.

II. Moduł tematyczny: DOKUMENTACJA WYDATKÓW:
§ ogólne zasady kwalifikowalności wydatków ,
§ cechy dokumentacji księgowej,
§ opracowanie szablonu do opisywania i zatwierdzania dokumentacji księgowej,
§ naliczenie i rozliczenie wynagrodzeń,
§ karty pracy,
§ rozliczenia z tytułu podatków (VAT i pdof), ZUS,
§ księgowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki .

III. Moduł tematyczny: ZASADY SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
§ wypełnianie wniosków,
§ warunki przekazywania dotacji,
§ harmonogramy płatności.

IV. Moduł tematyczny: PRZYKŁADY ROZLICZENIA DOTACJI WG ZATWIERDZONEGO BUDZETU:
§ pozycje budżetu,
§ podstawa poniesienia wydatku,
§ sposoby kalkulacji,
§ dokumenty poświadczające poniesienie wydatku.
Podsumowanie, pytania, ocena szkolenia, wręczenie certyfikatów
Prowadzący: Główna księgowa jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert finansowy w zakresie rozliczania projektów europejskich za lata 2004-2006. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla księgowych oraz osób rozliczających dotacje z projektów europejskich SOCRATES COMENIUS, EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl/
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 18.08.2009 r. godz. 10.00-15.00tytuł: KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….
Stanowisko:………………………………………………………………………………………………..
Nazwa instytucji: ……………………………………………………….NIP…………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….
Tel/fax: ………………………………………………………..e-mail: …………………………………..
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Zapraszamy na szkolenie. Data: 11.09.09 r. godzina 10-15. Miejsce: ul. św. Tomasza 30/6 Kraków, II piętro
AKTUALNOŚĆI !!!!!!!!!!!!!
PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS
1. Dokumenty projektu
· Listy obecności (prawidłowe oznakowanie dokumentów)
· Dokumenty finansowe (prawidłowe oznakowanie dokumentów, wydatki kwalifikowane, wydatki niekwalifikowane)
· Dokumenty kadrowe (umowa o pracę – oddelegowanie pracownika, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
2. Prawidłowe opisywanie dokumentów projektu
· Opisywanie dokumentów finansowo – kadrowych
· Opisywanie dokumentów związanych z realizacją szkoleń (listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów, szkoleniowych, itp.)
3. Przechowywanie dokumentów projektu – Archiwizacja dokumentów
· Podstawy prawne postępowania z dokumentacją tradycyjną
· Ochrona prawna dokumentacji
· Sposób przechowywania dokumentacji
· Dokumenty elektroniczne

Prowadzenie: ekspert w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem
projektami europejskimi (dyplom ukończenia studiów podyplomowych z
zakresu „Zarządzania projektem europejskim oraz nadzór nad realizacją
projektów unijnych); autor, kierownik projektów, zagadnień związanych z
kwestiami finansowymi projektów unijnych, procedur przetargowych ustawy
Prawo zamówień publicznych, ewaluacji programów i projektów, przepisów
unijnych dotyczących projektów finansowanych z EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów.
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania
warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl/
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 11.09.09 r. godz. 10.00-15.00
AKTUALNOŚĆI!!!!!!!
PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………
Stanowisko:………………………………………………………………………………………………….
Nazwa instytucji:……………………………………………………………….NIP……………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………….
Tel/fax: ………………………………………………………….. e-mail:………………………………….
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Zapraszamy na szkolenie. Data: 25.09.09 r. godzina 10-15. Miejsce: ul. św. Tomasza 30/6 Kraków, II piętro
WARSZTATY Z ZAKRESU PISANIA PROTESTÓW / ODWOŁAŃ DOT. PROJEKTÓW EFS/POKL
1. Protest – zasady stosowania środka odwoławczego w projektach współfinansowanych ze środków EFS
2. Zasady pisania protestów
3. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu – powody odrzucania wniosków
· Kiedy napisać protest od oceny formalnej?
· Konstrukcja protestu
4. Ocena merytoryczna wniosku
· Jak dobrze napisać protest dotyczący oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS
· Dokumenty pomocne w konstruowaniu protestu
· Praktyczne aspekty pisania protestów
5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – zasady stosowania środka odwoławczego w projektach współfinansowanych ze środków EFS

Prowadzenie: ekspert w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem
projektami europejskimi (dyplom ukończenia studiów podyplomowych z
zakresu „Zarządzania projektem europejskim oraz nadzór nad realizacją
projektów unijnych); autor, kierownik projektów, zagadnień związanych z
kwestiami finansowymi projektów unijnych, procedur przetargowych ustawy
Prawo zamówień publicznych, ewaluacji programów i projektów, przepisów
unijnych dotyczących projektów finansowanych z EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów.
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania
warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl/
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 25.09.09 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: WARSZTATY Z ZAKRESU PISANIA PROTESTÓW / ODWOŁAŃ DOT. PROJEKTÓW EFS/POKL
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………
Stanowisko:……………………………………………………………………………………………..
Nazwa instytucji:………………………………………………………………NIP………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………….
Tel/fax: ………………………………………………………… e-mail:………………………………
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

oprac. ops.pl lotsy

Komentarze Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na kolejne szkolenia (3 różne tematy) (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»