Archiwalne

Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane-doskonalące

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza na zaawansowane szkolenie doskonalące umiejętności mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dn. 25-27 września i 2-4 października 2009 r. Szkolenie jest zaadresowane do osób, które ukończyły 40-godzinny kurs podstawowy z mediacji rodzinnej oraz do praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swój warsztat zawodowy. Program szkolenia obejmuje 40 godzin zegarowych.

Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane/doskonalące
Centrum Mediacji Partners Polska

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza na szkolenie zaawansowane/doskonalące z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dn. 25-27 września i 2-4 października 2009 r. Szkolenie jest zaadresowane do osób , które ukończyły 40-godzinny kurs podstawowy z mediacji rodzinnej oraz do praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swój warsztat zawodowy. Program szkolenia obejmuje 40 godzin zegarowych.

Cel szkolenia
Wszechstronnie przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów rodzinnych, technik mediacyjnych stosowanych w mediacji rodzinnej (m.in w sytuacjach ostrego konfliktu, nierównowagi stron czy impasu) , prawnych aspektów konfliktów rodzinnych, budowania porozumienia i konstruowania ugód dotyczących opieki rodzicielskiej, standardów postępowania i etyki mediatora.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Prezentacje teoretyczne stanowią mniej niż 20% czasu szkolenia!

Termin i miejsce

Szkolenie zaawansowane/doskonalące obejmuje 40 godzin zegarowych – najbliższa edycja tego szkolenia odbędzie się w dn. 25-27 września i 2-4 października 2009 r. w centrum konferencyjno-kongresowym Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9. Istnieje możliwość skorzystania z niedrogiego noclegu w bazie hotelowej centrum.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Trenerzy
Głównym trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim mediatorzy z naszego Centrum:
Anna Cybulko i Tadeusz Baszniak.

Opłaty:

960 zł – gdy wpłata do 2 września.

1150 zł – gdy wpłata po 2 września

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz wszystkie wydawnictwa Centrum Mediacji Partners Polska dotyczące mediacji i konfliktów rodzinnych. W cenę wchodzi poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, napoje, ciasteczka).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia

Program ramowy szkolenia zaawansowanego/doskonalącego
Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Standardy i etyka postępowania mediatora

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, 409-53-83 (codziennie w godz. 9:30-17:00)
email: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane-doskonalące (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»