Archiwalne

Kurs Interwencji Kryzysowej – edycja 2009/2010

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan zaprasza na 130 godzinny Kurs Interwencji Kryzysowej. Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących z ludźmi w kryzysie. Koszt kursu (w tym noclegi i wyżywienie) wynosi 3000 zł.
Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej – edycja 2009/2010

W związku z dużym zainteresowaniem proponujemy kolejną edycję kursu interwencji kryzysowej. Dotychczasowe doświadczenia zmuszają nas do wydłużenia pierwszej sesji o jeden dzień szkoleniowy – zapoznanie się teoretyczne i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie podstaw pomagania osobom w kryzysie w czasie 30 godzin nastręczało poważne trudności.

Planowany cykl będzie się składał z:
– czterech spotkań – pierwsze 40 godzinne, pozostałe po 30 godzin,
– realizowanych w zamkniętej grupie,
– w około dwumiesięcznych odstępach.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania (pracownicy instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem itp.).

Zapraszamy również osoby zatrudnione w różnych firmach (np. turystycznych, handlowych itp.), które w swojej pracy odpowiedzialne są za reagowanie w sytuacjach kryzysów, konfliktów, wypadków, katastrof.

Terminy spotkań:

1. 23 – 26 września 2009 Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej

2. 19 – 21 listopada 2009 Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem

3. 14 – 16 stycznia 2010 Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof

4. 18 – 20 marca 2010 Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby

Tematyka:
1. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
Kontakt ze sobą – wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys – definicja i dynamika, „wewnętrzna mapa” interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej,

2. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
Specyfika podatności na zagrożenie samobójcze w różnych okresach rozwojowych, teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem – portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń samobójczych, czynniki podwyższonego ryzyka u młodzieży i osób dorosłych, problemy relacyjne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem, najczęstsze błędy w pracy z zagrożeniami samobójczymi, zasady i procedury efektywnej interwencji działania postwencyjne – planowanie i pomoc w rodzinie i w szkole.

3. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
Istota doświadczenia traumatycznego, psychologia ofiar wydarzeń losowych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz (koncepcja Ryzyko – Zagrożenie), Zespół Stresu Pourazowego, sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie osób dotkniętych katastrofą, integralny model radzenia sobie BASIC Ph (wg M. Lahada), indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof, zasady pomagania grupom i społecznościom, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania, CIPR a CISD.

4. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
Swoistość kryzysu utraty, dynamika doświadczania żałoby, fazowe ujęcia procesu żalu i żałoby po stracie, dziecko w żałobie, rodzaje utrat – różnicowanie przeżywania wg typów relacji, patologizacja procesu żałoby – czynniki i rozpoznawanie, interwencja kryzysowa w żałobie – cele, procedury, pomoc dziecku w przeżywaniu utraty, współpraca z otoczeniem społecznym osoby w żałobie, dyrektywy dla terapii klientów w patologicznym procesie żałoby, problematyka relacji w pomaganiu osobom przeżywającym kryzys utraty, ochrona interwenta przed doświadczaniem „wtórnej traumy”.

Podczas kolejnych spotkań będziemy się również zajmować tak istotnymi zagadnieniami jak "ochrona" interwenta (postępowanie wobec trudnych, agresywnych klientów), zapobieganie powstawaniu syndromu wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze zjawiskami relacyjnymi (przeniesienie, przeciwprzeniesienie), organizacja i funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej. Treści programu zostały zaakceptowane przez Sekcję Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Absolwenci kursu otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe informacje o treściach szkolenia i ilości godzin.

Prowadzenie: Mirosław Madejski, Wojciech Szlagura

Koszt uczestnictwa w kursie – 3000 zł (udział w szkoleniu + materiały szkoleniowe + zakwaterowanie i wyżywienie). Istnieje możliwość opłaty w czterech ratach (po 750 zł) przed każdą kolejną sesją.

Zgłoszenia uczestnictwa – do 10 września 2009 r. na formularzu zgłoszeniowym lub e-mail, fax, telefon – formularz zgłoszenia – późniejsze zgłoszenia będą honorowane w przypadku wolnych miejsc. (z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia – o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń)

Wpłaty na konto:
MultiBank 41 114020170000410202788420 w terminie do 10 września 2009 r.
po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.
Kontakt: e-mail – [email protected]
tel. 0/606 319 203, tel/fax 0/33 816 65 73,

Szkolenie odbędzie się w Buczkowicach k/ Szczyrku w kameralnym, położonym widokowo na zboczu masywu Klimczoka pensjonacie "Mieszko". (Ośrodek Wypoczynkowy Mieszko, 43-374 Buczkowice, ul. Jama 1002, tel. 033/817 76 50)

UWAGA! Istnieje też możliwość realizacji szkoleń – całego kursu lub wybranych tematów – dla zorganizowanych grup (do 25 osób) w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiających. www.interwencjakryzysowa.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Kurs Interwencji Kryzysowej – edycja 2009/2010 (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»