Archiwalne

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

Bądź Aktywny Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Projekt adresowany jest do kadry kierowniczej oraz pracowników publicznych i niepublicznych placówek pomocy społecznej, tworzących zintegrowany system wsparcia społecznego dla osób i rodzin w środowisku lokalnym m.in. OPS, PCPR, DPS oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2009 roku. Zapraszamy.

Od  1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie systemowym „Bądź Aktywny Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Projekt skierowany jest do:

  • Kadry instytucji pomocy społecznej, w szczególności osób kluczowych, zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie,
  • Pracowników domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  •  Pozostałych osób zatrudnionych w jednostkach instytucji pomocy społecznej (publicznych i niepublicznych) funkcjonujących w regionie, tworzących zintegrowany system wsparcia społecznego dla osób i rodzin w środowisku lokalnym.

Do naszych najważniejszych działań należą:

  • Moduł szkoleniowy celem którego jest podniesienie kwalifikacji, wiedzy
    i umiejętności uczestników w zakresie projektów systemowych, aktywnej integracji oraz zarządzania jednostką,
  • Platforma Wymiany Doświadczeń i konsultacji zmian prawnych,
  • Specjalistyczne doradztwo z zakresu opracowywania programów aktywnej integracji oraz pisania, realizowania i rozliczania projektów systemowych finansowanych z EFS.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu
www.rops.wrotapodlasia.pl/projekt/ oraz
pod numerem telefonu (085) 744 22 14.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»