Archiwalne

Zasada równych szans w projektach PO KL

JAK STOSOWAĆ ZASADĘ RÓWNYCH SZANS W PROJEKTACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI?

Szkolenie „Jak stosować zasadę równych szans w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?” stanowi element przygotowujący instytucje ubiegające się o pozyskiwanie środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki do praktycznego wdrażanie w przyszłych projektach zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zasada Równości Szans jest w Polsce od 2009r włączona w sposób szczególny w nurt Polityki Równości Płci i staje się elementem niezbędnym w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Częste, dotychczasowe teoretyczne wskazywania dotyczące realizacji horyzontalnego celu strategicznego w tym zakresie powinno przybrać formę praktyczną i rzeczywistą w przyszłych projektach.

By móc wdrażać w projektach tę zasadę projektodawca powinien najpierw zrozumieć i zdefiniować obszary, w których mamy do czynienia z stereotypami , dyskryminacją i polityką równościową.
Zapraszamy na szkolenie , które pozwoli Państwu przygotować projekt , a następnie wniosek zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie realizacji Zasady Równości Szans.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zrozumienie czym jest polityka równości płci i jak powinna być wykorzystywana w projektach PO KL.
Korzyści z uczestnictwa:
· Zdobycie wiedzy na temat zasady równości płci jako zasady horyzontalnej
· Zdobycie wiedzy na temat obszarów i przejawów dyskryminacji zgodnie z obszarami interwencji PO KL
· Zdobycie wiedzy na temat standardu minimum
· Zdobycie wiedzy na temat strategii działań na rzecz równości
· zdobycie umiejętności planowania i oceny projektu pod kątem realizacji zasady równości szans
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość, m.in.:
· oceny i propozycji rozwiązań w standardzie minimum
· poznania różnic między płcią biologiczną a kulturowa ,
· przeprowadzenia analizy „studiów przypadku” różnych rodzajów projektu ( własne warsztaty)
· poznania rodzajów dyskryminacji
· zapoznania się z polityka równości płci w EFS
· poznania celów strategicznych dotyczących równości płci ;
· zasad równości szans w planowaniu i ocenie projektów PO KL
· wykreowanie własnych działań w projektach PO KL zgodnych z zasadą równych szans ( warsztat)
Warsztaty będą składać się z elementów teoretycznego wprowadzenia do tematów oraz ćwiczeń w podgrupach mających na celu praktyczne zastosowanie zdobytej przez uczestników wiedzy

PROGRAM ZAJĘĆ:
I. Moduł tematyczny: Standard minimum
Co to jest zasada równości szans?
Standard minimum – propozycje rozwiązania
I. Moduł tematyczny: Zasada równości płci a kontekst kulturowy
Płeć biologiczna i kulturowa
Stereotypy płci
Rodzaje dyskryminacji
Matryca dyskryminacji
III. Moduł tematyczny: Bariery w równości szans
Obszary dyskryminacji
Dyskryminacja w PO KL
Bariery równości
IV. Moduł tematyczny: Polityka równości
Mity w polityce równości
Ramy prawne dla zasady równości
Cele strategiczne równości płci
Ramy wykonawcze
IV. Moduł tematyczny: Polityka równości Zasada równości w planowaniu , ocenie i realizacji projektów w ramach PO KL
Cykl projektu a zasada równości
Schody do równości – typy projektów
Analiza projektów pod katem płci
Równościowe cele i strategie
Działania równościowe
Równościowe rezultaty
Monitoring i ewaluacja zgodna zasadą równych szans
VI. Moduł tematyczny: Zajęcia warsztatowe z wykorzystywaniem zasady równych szans w projektach PO KL Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant, asesor w ocenie projektów POKL)

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje:
materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów
w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl 

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 28.09.2009 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: JAK STOSOWAĆ ZASADĘ RÓWNYCH SZANS W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI?

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………
Stanowisko: …………………………………………………………………………
Nazwa instytucji: …………………………………………………………………..
NIP…………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………..
Tel/fax: ……………………………………………………
e-mail: …………………………………………………….
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zasada równych szans w projektach PO KL (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»