Archiwalne

WYKONALNOŚĆ ORZECZEŃ ALIMENTACYJNYCH, ŚR oraz FA

Firma szkoleniowa BT z Bielska-Białej zaprasza dnia 21 października 2009r. na szkolenie : WYKONALNOŚĆ ORZECZEŃ ALIMENTACYJNYCH, ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – ZMIANY. Miejsce szkolenia: WARSZAWA.

W programie szkolenia

CZĘŚĆ I

1.Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej ( ograniczenia i pozbawienia zdolności do czynności prawnej )
2.Podjęcie władzy rodzicielskiej ( uznanie, zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa )
3.Orzekanie i wykonanie orzeczeń dotyczących roszczeń alimentacyjnych
4.Wykonalność orzeczeń sądowych zagranicznych w przedmiocie alimentów
5.Egzekucja i dochodzenie w przypadku pobytu dłużnika za granicą

Zajęcia poprowadzi :

Ewa TRYBULSKA- SKOCZELAS – Przewodnicząca VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie min. wykładowca na zajęciach dla aplikantów sądowych

CZĘŚĆ II

1.Najnowsze Rozporządzenie MPiPS z 1 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
2.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30.06.2009r. – zmienione zasady ustalania dochodu rodziny
3.Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego należności – ustalenie wysokości należności podlegającej zwrotowi oraz egzekucja w/w obowiązku .
4.Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy. Możliwość realizacji powyższych zadań przez OPS (art. 12 ustawy)
5.Działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Możliwość realizacji części zadań przez OPS.
6.Wybrane zagadnienia ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (definicje ustawowe, wszczęcie i zakończenie postępowań, stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego).
7.Omówienie przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
8.Omówienie przepisów rozporządzenia w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.
9.Ostatnie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych (świadczeń związanych z urodzeniem dziecka i urlopem wychowawczym, świadczeń warunkowanych niepełnosprawnością – dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego)

Zajęcia poprowadzi :

Daniel JAKUBCZYK – praktyk zajmujący się od 2004r. zagadnieniami pomocy społecznej, prawa rodzinnego, świadczeń rodzinnych. Prawnik specjalizujący się w prawie administracyjnym. Wykładowca posiadający w swoim dorobku szkolenia dla Ośrodków Pomocy Społecznej.

Koszt szkolenia: 298,00 zł.

Jolanta Włodarczyk 033/812-91-03, 033/812-91-15
e-mail: [email protected]
sekretariat 033/812-20-60, fax 033/812-91-22

oprac. ops.pl angoc

Komentarze WYKONALNOŚĆ ORZECZEŃ ALIMENTACYJNYCH, ŚR oraz FA (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»