Archiwalne

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Instytut Rozwoju Służb Społecznych IRSS przeznaczona jest dla osób kierujących, bądź przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Szkolenie skierowane jest również do kadry pracowników organizacji pozarządowych działających w dziedzinie pomocy społecznej oraz innych pracowników, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat organizacji pomocy społecznej.

Terminy zjazdów*

1.5-6.11.2009 r.
2.19-21.11.2009 r. – zjazd trzydniowy
3.3-4.12.2009 r.
4.17-18.12.2009 r.
5.7-9.01.2010 r. – zjazd trzydniowy
6.21-22.01.2010 r.
7.4-5.02.2010 r.
8.18-20.02.2010 r. – zjazd trzydniowy
9.4-5.03.2010 r.

Egzamin: druga połowa marca 2010 r.
(dokładny termin egzaminu zostanie ustalony do końca grudnia br.).

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów i egzaminu

Zajęcia prowadzone są w siedzibie Instytutu Rozwoju służb Społecznych w godzinach 9.30-13.30 i 14.00-18.00.

Program specjalizacji jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i zawiera następujące bloki tematyczne:
1)współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej – 10 godzin;
2)pomoc społeczna jako instytucja, w tym zasady finansowania pomocy społecznej – 20 godzin;
3)wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego penitencjarnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, systemu prawnego pomocy społecznej, praw człowieka – 30 godzin;
4)wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania – 20 godzin;
5)kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej – 20 godzin;
6)metody statystyczne w pomocy społecznej – 10 godzin;
7)etyka pracy socjalnej – 10 godzin;
8)instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej, z uwzględnieniem organizacji pozarządowych – 10 godzin;
9)zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu, województwa – 50 godzin;
10)kategorie osób i rodzin uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej – 30 godzin.

Całkowity koszt szkolenia wraz z egzaminem wynosi 2.950 zł.

Forma uiszczenia opłaty:
Przelew bankowy – DZ Bank Polska S.A. 74 1740 0006 0000 3000 0023 4792

Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach:
I rata najpóźniej do dnia 05.11.2009 r. – 1.500 zł
II rata najpóźniej do dnia 04.02.2010 r. – 1.450 zł

ZGŁOSZENIA
Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu proszone są o przysłanie następujących dokumentów:
•formularz zgłoszeniowy
•podanie o przyjęcie na specjalizację
•ksero dyplomu (osoby z wykształceniem wyższym) lub ksero świadectwa maturalnego (osoby z wykształceniem średnim)

Dokumenty można wysyłać:
•mailem [email protected]
•faksem 0-22 629-40-18 wew. 116;
•pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
telefon kontaktowy 0-22 629-40-18 wew. 106 lub 107.

strona internetowa: www.irss.and.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»