Archiwalne

Szkolenia dla grup zorganizowanych

www.verum.free.ngo.pl   DOFINANSOWYWANE SZKOLENIA DLA GRUP

Zapraszamy do skorzystania z oferty dofinansowywanych szkoleń dla grup zorganizowanych. Poniżej przedstawiamy listę aktualnie dostępnych tematów szkoleniowych. Każde szkolenie z poniższej listy jest dofinansowywane w 50% dzięki czemu Klient pokrywa jedynie ½ rzeczywistych kosztów. Niestety liczba tego typu szkoleń jest ograniczona, a o realizacji zamówienia decyduje kolejność składania zamówień oraz termin uregulowania należności, aż do wyczerpania limitu, a więc mówiąc (a raczej pisząc) kolokwialnie "kto pierwszy, ten lepszy”.

Zapraszamy do współpracy firmy, urzędy, instytucje, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, samorządy studenckie, organizacje pozarządowe, kościoły oraz osoby indywidualne. Gwarantujemy jakość oraz uśmiech i serce wkładane w trening umiejętności, gdyż to co robimy jest naszą pasją i chcemy nią zarażać innych!!! Na naszych szkoleniach i warsztatach nie ma miejsca na nudę!!! Są one po prostu – jak często mówią nasi Klienci – inne niż wszystkie!

Nasze plusy:
* inspiracja, motywacja, pasja
* teoria, trening, transfer
* małe grupy
* profesjonalni trenerzy
* certyfikaty
* program dostosowany do indywidualnych potrzeb
* zajęcia w miejscu wybranym przez Klienta
* interaktywne metody
* ponad 10 lat doświadczeń!
* 50 % dofinansowania!!!

DOFINANSOWYWANE
SZKOLENIA / WARSZTATY
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY

ASERTYWNOŚĆ
Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności mówienia "nie" i wytyczania granic.

BUDOWANIE ZESPOŁU
Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników umiejętności pozwalających na budowanie efektywnych zespołów realizujących wytyczone cele.

COACHING
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako alternatywną metodą rozwoju i uczenia się, dzięki której można podnieść jakość życia zawodowego i osobistego.

EFEKTYWNE POZYSKIWANIE PRACY
Celem szkolenia jest z jednej strony poznanie przez uczestników własnych potrzeb i predyspozycji zawodowych oraz wyznaczenie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, zaś z drugiej strony zapoznanie z metodami ułatwiającymi zdobycie satysfakcjonującej pracy.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE STRESEM
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi do efektywnego radzenia sobie ze stresem.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej.

KREATYWNOŚĆ
Celem szkolenia jest rozwinięcie w uczestnikach kreatywności i zachęcenie ich do kreatywnej postawy życiowej.

MOTYWACJA I MOTYWOWANIE
Celem szkolenia jest z jednej strony motywacja uczestników do rozwoju, zaś z drugiej strony wykształcenie umiejętności motywowania innych.

NEGOCJACJE
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do budowania własnej skuteczności w negocjacjach.

OBSŁUGA KLIENTA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z efektywnymi metodami obsługi klienta.

PRACA ZESPOŁOWA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy grupowej oraz metodami maksymalizującymi efektywność zespołu.

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami rozwiązywania konfliktów.

SAMOOCENA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Celem szkolenia jest podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości wśród uczestników.

SKUTECZNA SPRZEDAŻ
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej sprzedaży.

WYPALENIE ZAWODOWE
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom sposobów radzenia sobie ze zjawiskiem wypalenia zawodowego.

WYWIERANIE WPŁYWU
Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności wywierania wpływu na innych lub/i oparcia się przed wywieraniem wpływu przez innych.

ZARZĄDZANIE CZASEM
Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności efektywnego zarządzania czasem.

ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

OŚWIATA I POMOC SPOŁECZNA

ALTERNATYWNE METODY PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Celem warsztatów jest zainspirowanie uczestników do stosowania nowych / alternatywnych metod pracy z młodzieżą, wykorzystujących formy i działania bliskie młodym ludziom.

ASERTYWNOŚĆ W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych, by mówić "nie" oraz uczyć młodzież mówienia "nie".

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności efektywnej komunikacji z młodzieżą z wykorzystaniem form bliskich młodym ludziom.

KOMUNIKACJA W POMOCY SPOŁECZNEJ
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z klientami pomocy społecznej.

MEDIACJE W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami mediacyjnymi w przypadku różnorodnych konfliktów z udziałem młodzieży.

PRACA Z TRUDNĄ MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności efektywnej pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze oraz wykształcenie umiejętności diagnozy i rozwiązywania pojawiających się problemów.

TURYSTYKA JAKO FORMA SOCJALIZACJI MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania turystyki aktywnej w procesie socjalizacji i resocjalizacji młodzieży.

WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom sposobów radzenia sobie ze zjawiskiem wypalenia zawodowego w pracy z młodzieżą.

ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi do efektywnego radzenia sobie ze stresem w pracy z młodzieżą.

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

BEZ DOPALACZY! – PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest zachęcenie uczestników do życia wolnego od uzależnień.

INNA OŚĆ! – KREATYWNOŚĆ DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest rozwinięcie w uczestnikach kreatywności i zachęcenie ich do kreatywnej postawy życiowej.

JA TU RZĄDZĘ! – ZARZĄDZANIE SAMYM SOBĄ DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników umiejętności zarządzania swoim potencjałem, talentami, czasem i całym życiem.

JAZDA BEZ TRZYMANKI! – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami rozwiązywania konfliktów.

JESTEM GOŚĆ! – AUTOPREZENTACJA DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności wartościowej prezentacji własnej osoby w kontaktach z innymi ludźmi.

JESTEM KTOŚ! – SAMOOCENA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI DLA MŁODYCH
Celem warsztatów jest podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości wśród uczestników.

MÓWIĘ NIE KIEDY CHCE! – ASERTYWNOŚĆ W PIGUŁCE DLA MŁODYCH
Celem warsztatów jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności mówienia "nie" i wytyczania granic.

NIEZŁY MOTYW! – MOTYWACJA I MOTYWOWANIE DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest z jednej strony motywacja uczestników do rozwoju, zaś z drugiej strony wykształcenie umiejętności motywowania innych.

ODSTRESOWANIE NA MAX! – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE STRESEM DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom narzędzi do efektywnego radzenia sobie ze stresem.

POGADAJMY! – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA DLA MŁODYCH
Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej.

POPRACUJĘ! – EFEKTYWNE POZYSKIWANIE PRACY DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest z jednej strony poznanie przez uczestników własnych potrzeb i predyspozycji zawodowych oraz wyznaczenie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, zaś z drugiej strony zapoznanie z metodami ułatwiającymi zdobycie satysfakcjonującej pracy.

WARTO, NIE WARTO! – WARTOŚCIOWE ŻYCIE DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest wyzwolenie w uczestnikach pasji do wartościowego i pełnego życia.

ZGRUPOWANIE! – PRACA W ZESPOLE i BUDOWANIE ZESPOŁU DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatów jest pozyskanie przez uczestników umiejętności pozwalających na budowanie efektywnych zespołów realizujących wytyczone cele.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TRENERZY

Nasze szkolenia prowadzą trenerzy, nauczyciele i specjaliści różnych dziedzin z wieloletnim doświadczeniem, posiadający szereg kursów oraz certyfikatów, a także niezbędną praktykę w pracy na ważnych stanowiskach. Są wśród nich psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, ekonomiści, teolodzy, socjolodzy i inni. Wszyscy są specjalistami z zakresu kreatywnej edukacji, co gwarantuje wysoki poziom przekazywanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

METODY

W czasie szkoleń pracujemy według 3-etapowego modelu 3xT: Teoria (teoretyczna prezentacja zagadnień szkolenia); Trening (ćwiczenie umiejętności); Transfer (generowanie sposobów radzenia sobie w konkretnych sytuacjach). Preferujemy interaktywne nauczanie tj. praca w grupach, burza mózgów, dyskusje plenarne, gry symulacyjne, odgrywanie przypisanych ról itp. Podczas szkoleń wykorzystujemy sprzęt audio-wizualny oraz praktyczne narzędzia, które uczestnicy będą mogli stosować w codziennej pracy.

KOSZTY

Każde szkolenie z powyższej listy jest obecnie dofinansowywane w 50% dzięki czemu Klient pokrywa jedynie ½ rzeczywistych kosztów. Minimalne zamówienie musi obejmować 8 godzin dydaktycznych.

TERMINY I MIEJSCE SZKOLEŃ
Dostosowujemy terminy i miejsce szkoleń do życzeń naszych Klientów. Szkolenia realizujemy na terenie całej Polski oraz za granicą. Prosimy jednak o dokonywanie rezerwacji, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

CERTYFIKATY

W przypadku wszystkich naszych szkoleń gwarantujemy certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

ZAMÓWIENIA

Aby zamówić dowolne szkolenie dofinansowywane prosimy o bezpośredni kontakt, a następnie o wypełnienie i przesłanie na adres naszego biura szczegółowego druku zamówienia. Minimalne zamówienie musi obejmować 8 godzin dydaktycznych. Liczba szkoleń dofinansowywanych jest ograniczona, a o przyjęciu zamówienia do realizacji decyduje kolejność złożenia zamówień, aż do wyczerpania limitu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
web: www.verum.free.ngo.pl
e-mail: [email protected]
tel. 504 63 63 53

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia dla grup zorganizowanych (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»