Archiwalne

100h warsztatu z mediacji rodzinnej

Ośrodek mediatorzy.pl (wcześniej Klinika Konfliktu) serdecznie zaprasza na 100 godzin praktycznego warsztatu z mediacji rodzinnych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystywania procedury mediacji i warsztatu mediatora w pracy z rodzinami, poznanie i doskonalenie podstawowych i zaawansowanych technik mediacji oraz odkrycie własnego potencjału i ograniczeń w pełnieniu roli mediatora. 100 godzin z mediacji rodzinnych – cykl od stycznia do maja 2010 r.

Szkolenie jest zgodne ze standardami szkolenia Rady Społecznej ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i jest najdłuższym szkoleniem dostępnym w ramach otwartych szkoleń z mediacji rodzinnej.

Celem naszego szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystywania procedury mediacji lub jej elementów w swojej codziennej pracy z rodzinami poprzez:
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat:
• Zasad i przebiegu mediacji oraz różnicy i granic pomiędzy mediacją a innymi formami pracy z rodziną
• Roli mediatora i jego wpływu na przebieg mediacji
• Metod i technik wykorzystywanych na każdym etapie mediacji
• Doświadczenia i konsekwencji rozwodu dla małżonków/rodziców i dzieci
• Wykorzystania mediacji w postępowaniu cywilnym zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem postępowania cywilnego

Rozwój umiejętności:
• Komunikacyjnych – aktywnego słuchania, zadawania pytań, docierania do potrzeb, przeformułowywania
• Budowania wzajemnego zrozumienia i współpracy
• Radzenia sobie z emocjami stron
• Radzenia sobie z impasem w rozmowach
• Pracy z nierównowagą stron, a w szczególności pracy z przemocą w mediacji
• Prowadzenia procesu mediacji zgodnie z jej zasadami i etapami
• Pracy w parach mediacyjnych
• Formalnego przygotowania dokumentacji mediacyjnej (np. zgody na mediację, porozumienia końcowego)
• Wykorzystania w pracy mediacyjnej pomocy innych ekspertów pracujących z rodziną w kryzysie

Metoda:
Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu i będzie prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem wiedzy i dotychczasowych doświadczeń uczestników. Uczestnicy wezmą udział w symulacjach i ćwiczeniach w charakterze zarówno mediatorów, jak i stron. Pozwoli to na praktyczne stosowanie technik mediacyjnych oraz doświadczenie korzyści i ograniczeń mediacji z perspektywy stron konfliktu. Uczestnicy będą na bieżąco uzyskiwać informacje zwrotne, co będzie podstawowym źródłem zdobywania i rozwoju ich umiejętności mediacyjnych.

Liczba godzin (zegarowych): 100 godzin
W systemie: pięć weekendów po 20 godzin (piątek 6h,sobota 8h, niedziela 6h)
Terminy szkolenia:
22-24.01.2010
19-21.02.2010
19-21.03.2010
16-18.04.2010
14-16.05.2010
Godziny szkolenia:
pt 11:00-18:00 (z przerwą obiadową), sb 9:00-18:00
(z przerwą obiadową); nd 9:00-15:00 (bez przerwy obiadowej)

Zgłoszenia:
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres e-mail: [email protected]
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń!

Zaświadczenia:
Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności.
Uzyskanie dyplomu i rozpoczęcie praktyki mediacyjnej umożliwia wszczęcie procedury wpisu na listę stałych mediatorów rodzinnych Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Koszt udziału w szkoleniu: 2500 zł
W cenie szkolenia zapewniamy również
materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

Wpłaty:
Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście uczestników, prosimy o dokonanie wpłaty za udział w szkoleniu w terminie do 22.12.2009 r. na rachunek:

mediatorzy.pl Sp z o.o.
Nr rachunku 07 2130 0004 2001 0455 1719 0001
Volkswagen Bank Polska
z dopiskiem „100 godzin”

Miejsce szkolenia:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy

Program szkolenia:
I. Elementy psychologii konfliktu.
Co to jest konflikt;
Jak zachowują się ludzie w sytuacjach konfliktowych – typowe założenia i ich konsekwencje;
Strategie radzenia sobie z konfliktami, mocne strony i ograniczenia stylów;
Trudności i szanse płynące z sytuacji konfliktowej;
Metody analizy konfliktów;
Metody rozwiązywania konfliktów.
II. Co mediatorowi daje siłę w jego pracy, czyli zasady i przebieg mediacji.
Zasady i przebieg mediacji;
Rola i zadania mediatora;
Różnice między mediacją a innymi formami pracy z rodziną.
III. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
Diagnoza adekwatności sporu do mediacji oraz gotowości do udziału w niej stron;
Postępowanie w przypadkach przeciwwskazanych;
Umiejętność oceny rodziny pod kątem zagrożenia przemocą.
IV. Etapy mediacji. Cele, przebieg, metody pracy i techniki stosowane przez mediatora.
Wprowadzenie do mediacji; nawiązanie kontaktu, stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwiązywaniu konfliktów, jasne określenie roli mediatora, uzgodnienie podstawowych zasad współpracy, sprawdzenie gotowości i motywacji stron do mediacji, praca z rozbieżnymi oczekiwaniami stron wobec mediacji;
Wysłuchanie stron i definiowanie kwestii; stworzenie warunków do swobodnej wypowiedzi stron i wzajemnego wysłuchania, zdefiniowanie problemów – tematów mediacji, opracowanie listy kwestii do rozwiązania.;
Docieranie do potrzeb i budowanie wzajemnego zrozumienia; stworzenie listy potrzeb stron, stosowanie technik docierania do potrzeb i budowania wzajemnego zrozumienia, radzenie sobie z emocjami stron, silnym konfliktem, oporem i nierównowagą stron;
Poszukiwanie rozwiązań; opracowanie listy możliwych rozwiązań opartych na potrzebach stron, testowanie rozwiązań, dokonanie wyboru rozwiązań satysfakcjonujących i akceptowalnych przez obie strony, stosowanie technik przełamywania impasów;
Zawarcie porozumienia; wypracowanie planu działania, określenie zobowiązań stron, sprawdzenie porozumienia w kontekście realności, funkcjonalności i zgodności z prawem, podsumowanie przebytego procesu mediacji.
V. Zasady, korzyści i trudności pracy w parze mediacyjnej.
VI. Dzieci w mediacji.
Rodzina w sytuacji rozstania;
Etapy rozstania;
Specyfika mediacji w sprawach dotyczących dzieci;
Ochrona interesów dziecka oraz formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji.
VII. Rola prawa w mediacji.
Mediacja a polskie prawo rodzinne i opiekuńcze;
Postępowanie sądowe a mediacja.
VIII. Współpraca z innymi specjalistami, którzy mogą być pomocni w osiągnięciu porozumienia.
IX. Postawa bezstronności i neutralności a samoświadomość mediatora.

Trenerzy:
Konrad Sobczyk – doświadczony mediator z listy Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz mediator na międzynarodowej liście prowadzonej przez niemiecki Federalny Związek ds. Mediacji Rodzinnej (BAFM), uprawnienia zgodne z Europejską Kartą ds. Mediacji Rodzinnej, rekomendowany trener Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Maria Glegoła-Szczap – psycholog, mediator, biegły sądowy z zakresu psychologii, współpracuje m.in. z Fundacją "Dzieci Niczyje". Wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Rekomendowany trener Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Doświadczony mediator z listy Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu pod adresem [email protected]  lub numerem telefonu 022 226 78 44

oprac. ops.pl angoc

Komentarze 100h warsztatu z mediacji rodzinnej (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»