Archiwalne

Studia podyplomowe za 300 złotych na UJ

gender) w społeczeństwie. „Społeczno-Kulturowa Tożsamość Płci”.

Instytut Socjologii UJ uruchamia w roku akademickim 2009/2010, interdyscyplinarne studia podyplomowe „Społeczno-Kulturowa Tożsamość Płci”. Studia są finansowane z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Działanie V, Rozwój Polskich Uczelni. Skierowane są one do nauczycieli/ek szkolnych jako wpływających na socjalizację młodzieży, oraz pracowników/czek instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, mających bezpośredni wpływ na implementację polityk równościowych.

Studia obejmują 180 godzin warsztatów i seminariów prowadzonych przez doświadczoną kadrę i praktyków, opartych na innowacyjnym programie integrującym teorię i praktykę, i kosztować będą jedynie 300 złotych.

Celem oferowanych studiów jest zwiększenie wiedzy i świadomości z zakresu płci społeczno-kulturowej (gender) w społeczeństwie i gender mainstreaming, oraz uwrażliwienie uczestników/czek na kwestie genderowe w ich miejscach pracy – szkołach czy instytucjach publicznych. Studia te odpowiadają na potrzebę, wskazaną przez ONZ w Deklaracji Pekińskiej i Komisję Europejską, uwzględniania perspektywy płci we wszystkich działaniach: edukacyjnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych. Jako iż różnorodne wskaźniki statusu płci monitorowe przez UNDP pokazują nierówności płci w Polsce, istnieje zapotrzebowanie na osoby, które będą miały wiedzę i umiejętności do wdrażania polityk równościowych i realizowania projektów budujących społeczeństwo bez dyskryminacji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów i rekrutacji (kryteria formalne, wymagane dokumenty, informacje nt. miejsca ich składania wraz z terminami) są dostępne na stronie www.socjologia.uj.edu.pl/gender  

Termin przyjmowania dokumentów: 30 listopada do 19 grudnia 2009.

Kontakt:
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 52, sala 77
30-044 Kraków
12-663-17-62 (w czasie godzin otwarcia sekretariatu)
[email protected]

Projekt został zrealizowany przy wsparciu
udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię,
poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Studia podyplomowe za 300 złotych na UJ (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»