Archiwalne

Mediacja rodzinna: szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie podstawowe z mediacji rodzinnej. W pierwszych miesiącach 2010 r. odbędą się dwie edycje tego szkolenia: w dn. 8- 10 i 15-17 stycznia oraz w dn. 4-6 i 18-20 lutego. Zapraszamy również na szkolenie zaawansowane/doskonalące z mediacji rodzinnej w dn. 5-7 i 19-21 marca 2010.

Mediacja rodzinna: szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska
w pierwszym kwartale 2010 roku

Odbędą się dwie edycje tego szkolenia: w dn. 8- 10 i 15-17 stycznia oraz w dn. 4-6 i 18-20 lutego. Zapraszamy również na szkolenie zaawansowane/doskonalące z mediacji rodzinnej w dn. 5-7 i 19-21 marca.

Ukończenie szkolenia pozwoli na zdobycie nowych i unikalnych wciąż w Polsce kwalifikacji – może stać się pierwszym krokiem na drodze do wykonywania nowego zawodu lub rozszerzenia swej dotychczasowej praktyki. Całość programu szkoleniowego obejmuje 80 godzin zegarowych (2 etapy: podstawowy i zaawansowany/doskonalący) i jest zgodna ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji. Po ukończeniu dwóch etapów szkoleń i odbyciu stażu praktycznego można się ubiegać o wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji Partners Polska.

Zapraszamy szczególnie:

– psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów;
– adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych, aplikantów adwokackich, absolwentów studiów prawniczych;
oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania sporów.

Termin i miejsce
Szkolenie podstawowe obejmuje 40 godzin zegarowych – w pierwszych miesiącach 2010 roku zaplanowaliśmy dwie edycje tego szkolenia, które odbędą się w Warszawie w następujących terminach:

Szkolenie w styczniu:
sesja I: 8-10 stycznia 2010 (piątek – niedziela)
sesja II: 15-17 stycznia 2010 (piątek – niedziela) .

Szkolenie w lutym:
sesja I: 4-6 lutego 2010 (czwartek – sobota)
sesja II: 18-20 lutego 2010 (czwartek– sobota) .

Szkolenie zaawansowane/doskonalące – również 40 godzin zegarowych – odbędzie się w dniach 5-7 i 19-21 marca 2010 r. Osoby biorące udział w styczniowym i lutowym szkoleniu podstawowym zachęcamy do zgłaszania się również na szkolenie zaawansowane/doskonalące w marcu.

Zakres szkolenia:
– proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora;
– umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji;
– narzędzia, techniki i strategie mediacyjne;
– umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron, bariery w mediacji);
– ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna;
– kontekst prawny prowadzenia mediacji w Polsce i na świecie;
– symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Prezentacje teoretyczne stanowią mniej niż 20% czasu szkolenia!

Trenerzy
Głównym trenerem będzie Maciej Tański, doświadczony mediator i trener. Współpracować z nim będą inni mediatorzy z naszego Centrum.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje termin wpłaty. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego (przesyłamy go w załączniku) zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie udziału.

Zapraszamy mężczyzn, którzy chcieliby stać się mediatorami w sprawach rozwodowych i rodzinnych. Proszę pytać o specjalne warunki uczestnictwa!

Opłaty:

Za najbliższą edycję szkolenia podstawowego w dn. 8-10 i 15-17 stycznia 2010:

960 zł – gdy wpłata do 18 grudnia 2009

1150 zł – gdy wpłata po 18 grudnia .

Za szkolenie podstawowe 4-6 i 18-20 lutego 2010:

960 zł – gdy wpłata do 15 stycznia 2010

1150 zł – gdy wpłata po 15 stycznia

Koszt szkolenia zaawansowanego w dniach 5-7 marca i 19-21 marca 2010:

960 zł – gdy wpłata do 15 lutego 2010

1150 zł – gdy wpłata po 15 lutego

UWAGA! Zapisując się jednocześnie na szkolenie podstawowe i zaawansowane można zaoszczędzić 120 zł. Koszt całkowity obu szkoleń przy jednoczesnym zapisie wynosi 1800 zł. Warunkiem jest wpłata pełnej opłaty przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego.

W cenę wchodzi serwis podczas przerw oraz wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym "Skarb mediatora" oraz wszystkie publikacje Centrum Mediacji Partners Polska, które są dostępne w wersji drukowanej – broszury, plakaty, ulotki. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg .

Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536.

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia – zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, 409-53-83 (codziennie w godz. 10:00-18:00)
email: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia podstawowego (główne zagadnienia)
Zrozumieć konflikt
a) Zachowania ludzi w konflikcie
b) Dynamika konfliktu
c) Style radzenia sobie z różnicami interesów
Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Mediacja jako pomoc w negocjacjach
a) Podstawowe pojęcia negocjacyjne ważne w mediacji
Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji
Rola mediatora i zasady mediacji
Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?
Etapy mediacji, cele i postępowanie mediatora na każdym etapie
Zawieranie kontraktu o mediację
Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe), warunki trwałości porozumienia, język porozumienia
Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania
Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora
Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką i z innymi specjalistami

Program ramowy szkolenia zaawansowanego
Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Standardy i etyka postępowania mediatora

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mediacja rodzinna: szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»