Archiwalne

PZN Lublin: rekrutacja na bezpłatne szkolenia

By życiu nadać sens" realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski.

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu pt.”By życiu nadać sens” realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski. Projekt skierowany jest do 60-ciu niepracujących osób niewidomych lub słabowidzących, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Celem Projektu jest zwiększenie stopnia integracji społecznej i aktywności zawodowej tej grupy społecznej .

W ramach projektu zapewniamy:

– możliwość korzystania z Tyflostudia (biura doradztwa i rehabilitacji zawodowej i społecznej),
– zajęcia ze specjalistą ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej,
– zajęcia z instruktorem samoobsługi i wykonywania czynności dnia codziennego metodami bezwzrokowymi,
– zajęcia z instruktorem orientacji przestrzennej i nauki samodzielnego poruszania się z białą laską,
– naukę pisma punktowego systemem brajla,
– naukę obsługi sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących,
– indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.

Ponadto, dla 20-sto osobowej grupy zorganizowane będą:
– warsztaty aktywizujące,
– szkolenie z zakresu produkcji wyrobów garmażeryjnych potwierdzone zaświadczeniem
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki,
– warsztaty podnoszące samoocenę.

Wszystkie zajęcia i szkolenia dla uczestników Projektu są BEZPŁATNE.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chcące skorzystać z oferowanego wsparcia do Biura Projektu mieszczącego się w Polskim Związku Niewidomych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 13.30.

Są jeszcze wolne miejsca !

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Polskim Związku Niewidomych Okręg Lubelski
ul. Wieniawska 13; 20-071 Lublin
Tel.: (081) 441 53 26
www.pzn.lublin.pl/sens
e-mail: [email protected]

Projekt „By życiu nadać sens” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze PZN Lublin: rekrutacja na bezpłatne szkolenia (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»