Archiwalne

WARSZTATY z zakresu: ”Stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu w procedurze przyznawania świadczeń rodzinnych…”

Centrum Edukacji VADEMECUM serdecznie zaprasza na szkolenie "STOSOWANIE PRZEPISÓW O UTRACIE I UZYSKANIU DOCHODU W PROCEDURZE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (…)STOSOWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OBLICZANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ (…) ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ROZLICZANIA środków wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (…)" Wykładowca: Pan Paweł Stanilewicz – pracownik Departamentu Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Znany i ceniony wykładowca. Stały współpracownik naszej firmy.

"STOSOWANIE PRZEPISÓW O UTRACIE I UZYSKANIU DOCHODU W PROCEDURZE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.06.2009r.

STOSOWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OBLICZANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ przy określaniu dochodu uprawniającego do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ROZLICZANIA środków wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przepisów finansowych dotyczących realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego"

Miejsce: KRAKÓW

Termin: 08.12.2009 r.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Stosowanie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu w procedurze przyznawania świadczeń rodzinnych (studium przypadków)
1.Określenie dochodu w przypadku uzyskiwania dochodów z następujących źródeł:
– gospodarstwo rolne,
– dzierżawa gospodarstwa rolnego,
– renta strukturalna,
– świadczenia dla bezrobotnych,
– świadczenie kompensacyjne.
2.Stosowanie wyroku TK w przypadku:
– uzyskiwania w roku bazowym kilku dochodów w różnych okresach,
– przerw w uzyskiwaniu dochodu w roku bazowym.

II. Stosowania przepisów dotyczących obliczania składki zdrowotnej przy określaniu dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych (studium przypadków)
1. Sposób obliczania składki zdrowotnej w przypadku uzyskiwania dochodów z następujących źródeł:
– umowa o pracę, – działalność gospodarcza, – zasiłki z ubezpieczenia społecznego.
2.Sposób obliczania składki zdrowotnej w przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł.

III. Rozliczania środków wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(rozliczenia w czasie pobierania świadczeń z funduszu oraz po zaprzestaniu pobierania, rozliczenia w czasie okresu zasiłkowego i po okresie zasiłkowym)

IV. Stosowanie przepisów finansowych dotyczących realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(przekazywanie środków na realizację wypłat, obliczanie kosztów obsługi, sprawozdawczość)

V. Pytania i odpowiedzi.

UWAGA!
Szkolenie przeprowadzone w formie warsztatów na 30 – 40 przykładach z utraty i uzyskania dochodu oraz ze sposobu obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Prosimy o zabranie z sobą kalkulatora potrzebnego do wyliczeń warsztatowych.

Centrum Edukacji VADEMECUM
www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze WARSZTATY z zakresu: ”Stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu w procedurze przyznawania świadczeń rodzinnych…” (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»