EFS dla OPS

7 grudnia

Zwolnienie z obowiązku zwrotu środków dotacji rozwojowej w ramach PO KL. Instytucja Zarządzająca PO KL wyjaśnia, że wobec decyzji o nie zgłaszaniu kwot, które nie wygasają z upływem roku 2009, beneficjenci realizujący projekty w ramach PO KL, są zwolnieni z obowiązku zwrotu środków, o którym mowa w § 8 ust. 11 wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu. Uprzejmie informujemy, że kwoty dotacji rozwojowej, które nie zostaną wydatkowane do końca bieżącego roku a zostały zgłoszone przez beneficjentów do dnia 15 października br. nie podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą. (informacja ze strony http://www.kapitalludzki.gov.pl)

Komentarze 7 grudnia (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»