Archiwalne

Monitoring strategi rozwiązywania problemów społecznych

MONITORING STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Program szkolenia:
1. Struktura strategii rozwiązywania problemów społecznych
2. Cele strategiczne, cele operacyjne, zadania i metody realizacji, wskaźniki
3. Zasady monitorowania
4. Przykładowe narzędzia monitoringu
5. Planowanie monitoringu jako systematycznego ciągłego zbierania, analizowania i wykorzystywania informacji do zarządzania strategią,
· przebieg realizacji strategii tj. jej celów, programów i zadań,
· uzyskiwane efekty rozwoju społecznego i gospodarczego oraz stanu środowiska
6. Pytania kluczowe dla monitoringu strategii: Czy strategia jest faktycznie realizowana ?
Czy strategia przynosi zamierzone skutki ?
7. Wyniki monitoringu strategii – ich wpływ na prognozowanie i :

· bieżącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów,
· prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,
· dokonanie bieżących korekt i poprawek,
· podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych,
· informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach.

Prowadzący: Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant, asesor w ocenie projektów POKL)

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje:
materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów
w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 l
ub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 20.01.2010 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: MONITORING STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH”

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP
Adres:
Tel/fax:
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

IDRiE
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Monitoring strategi rozwiązywania problemów społecznych (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»