Archiwalne

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie II – kurs zaawansowany

II stopień adresowany jest do absolwentów kursu podstawowego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz do osób, które ukończyły inne szkolenia związane z problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wymiarze obejmującym min. 100 godzin zajęć. Absolwenci II stopnia Studium otrzymują dyplom oraz zaświadczenie MEN oraz mogą ubiegać sie o przystąpienie do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – specjalisty lub konsultanta.

Z przyjemnością informujemy, że planujemy uruchomienie kolejnej edycji II stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tym samym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom coraz większej grupy absolwentów kursu podstawowego SPPwR. Udział w kolejnym szkoleniu jest bowiem okazją do poszerzenia posiadanej już wiedzy oraz do zdobycia nowych umiejętności. Program II stopnia jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, tworzenia interdyscyplinarnych procedur oraz lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praktyka pokazała nam, w jak różne pułapki można wpaść w kontakcie z przemocą. Jako osoby podejmujące interwencje – często mamy przewagę moralną, prawną i instytucjonalną. Wówczas, w imię sprawiedliwości, łatwo ulec pokusie wymierzenia komuś kary, bez liczenia się z jego potrzebami, zwłaszcza, jeśli ten ktoś jest „nie w porządku”. Groźba tej pułapki nakłada na interweniujących szczególną odpowiedzialność. Wymaga bardzo dużej uwagi na to, aby podejmowane przez pomagających kroki nie były kolejnym działaniem nakręcającym koło przemocy: „wcześniej ty sprawiałeś, że inni ci ulegali, teraz my zmusimy ciebie, abyś uległ”. I chociaż najczęściej takim postawom i reakcjom, towarzyszą szczytne cele i racje, jak np.: obrona słabszych, to tak naprawdę w niczym nie różnią się one od postępowania sprawcy przemocy.

Sądzimy, że specjalistyczne działania powinny poszukiwać innych rozwiązań, spoza „koła przemocy”. Będziemy więc dążyć do tego, by jasno i wyraźnie precyzować odpowiedzi na pytania, jak konstruktywnie i skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie oraz dostarczyć ideologicznych przesłanek do budowania odpowiedniej technologii pracy, zarówno interwencyjnej jak i pomocy w dalszej perspektywie, także psychologiczno – terapeutycznej. W naszej codziennej praktyce szczególnie użyteczne okazały się założenia i sposoby działania obecne w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach [ang. Solution Focused Brief Therapy] oraz w komunikacji bez przemocy Marshalla B. Rosenberga [No Violence Comunication NVC]. Wynikająca więc z nich filozofia stanowi merytoryczną podstawę kursu.

II stopień adresowany jest do absolwentów kursu podstawowego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz do osób, które ukończyły inne szkolenia związane z problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wymiarze obejmującym min. 100 godzin zajęć. Udział w zajęciach musi być udokumentowany.

Program II stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się z 6 modułów, które w 2010 roku będą realizowane w następującej kolejności:

1. Interwencja i pomoc w kryzysie
4-6 luty 2010 r.
2. Pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie
8-10 marca 2010 r.
3. Pomoc psychologiczna dorosłej osobie doznającej przemocy
7-9 kwietnia 2010 r.
4. Praca psychologiczna z osobami stosującymi przemoc
6-8 maja 2010 r.
5. Praca zespołowa i grupowa w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie
9-11 czerwca 2010 r.
6. Doskonalenie pracy interwencyjnej i psychologicznej z osobami uwikłanymi w przemoc rodzinną
6-8 września 2010 r.

W modułach od I do III będą bloki prowadzone przez prawnika. Każde spotkanie trwa trzy dni i obejmuje 25 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynamy w pierwszym dniu o godzinie 14.00, natomiast kończymy około godziny 15.00 dnia ostatniego. Moduły prowadzone są przez różnych specjalistów, co dodatkowo stwarza okazję do zapoznania się z ich sposobami pracy.

Na zaliczenie II stopnia składają się:
– wzięcie udziału we wszystkich zajęciach (6 modułów),
– zrealizowanie zadania domowego (polega ono na przedstawieniu zarejestrowanych na wybranym nośniku pierwszorazowego oraz kolejnego kontaktu z klientem, a także dokonaniu recenzji tych spotkań).
Absolwenci II stopnia Studium otrzymują dyplom oraz zaświadczenie MEN.
Po ukończeniu II stopnia można ubiegać się o przystąpienie do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – specjalisty lub konsultanta. Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.parpa.pl

Koszt jednego modułu wynosi: 450 zł i obejmuje dydaktykę, materiały i organizację szkolenia. Wpłaty powinny być dokonywane na konto Stowarzyszenia przed rozpoczęciem zajęć. Można zapłacić 2 700 zł za cały kurs lub w ratach – przed każdym modułem.
Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” przy ul. Żurawiej 16/20 w Warszawie. Dojazd, nocleg i wyżywienie uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie. Biuro Stowarzyszenia może jednak pomóc we wskazaniu miejsc noclegowych w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w II stopniu Studium proszone są o odesłanie załączonego zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty za dydaktykę do dnia 31 stycznia 2010 r. włącznie.

Uwaga!
Osoby, które wcześniej przysłały zgłoszenie, prosimy o dokonanie wpłaty i przysłanie potwierdzenia.Osoby, które już opłaciły kurs – prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty.
Opłaty prosimy wnosić na konto:
CitiBank Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873 (z dopiskiem SPPwR – II)

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, ul. Żurawia 16/20, 00-515 Warszawa (SPPwR –II)

Wszelkie pytania prosimy kierować do Ewy Podgórskiej w Biurze Stowarzyszenia „Niebieska Linia” tel: (22) 499 37 33 (codziennie od godz. 9.00 do 15.00) lub mailowo [email protected]

www.niebieskalinia.org
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie II – kurs zaawansowany (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»