EFS dla OPS

4 stycznia

Natomiast brak podpisanych do końca 2009 r. aneksów nie wstrzymuje finansowania projektów w 2010 r. Niemniej jednak IZ PO KL zwraca się z prośbą o jak najpilniejsze rozpoczęcie procesu aneksowania umów, tak aby został on zakończony w nieprzekraczalnym terminie do końca I kwartału 2010 r.

Ponadto część ze zmian, które zostały zawarte w wersji zasad przekazanej do konsultacji nie została ujęta w ostatecznej wersji zasad. Dotyczy to przede wszystkim zapisów rozdziału 2, które muszą zachować zgodność z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczania kwot ryczałtowych, które nie zostały w całości zawarte w znowelizowanych zasadach, zostaną przekazane do konsultacji Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w styczniu 2010 r. Zapisy te zostaną uwzględnione podczas kolejnej aktualizacji zasad.

Komentarze 4 stycznia (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»