CRPS

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Cykl bezpłatnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć dla członków... »
zdarzenie losowe    pfzpsips    pomoc rzeczowa    zasiłek stały    ośrodki kuratorskie    PCPR    akt stanu cywilnego    wypoczynek