Gminny Program Wspierania Rodziny

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Czy w każdej gminie musi zostać opracowany Gminny Program Wspierania Rodziny?

Tak, ponieważ na gminy obowiązek ten nakłada Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której artykuł 176 mówi: Do zadań własnych... »
zaświadczenie z pomocy społecznej    dodatek    inspektor pracy    prawo zamówień publicznych    wniosek do sądu    opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami    wywiad środowiskowy    Rada ds. Polityki Senioralnej