Indywidualny program wychodzenia z bezdomności

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Na czym polega indywidualny program wychodzenia z bezdomności?

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności ma być przede wszystkim wsparciem dla osoby bezdomnej. Ma jej pomóc wyjść z bezdomności, pomóc w rozwiązywaniu... »
Stowarzyszenie Razem    DCP    świadczenia niepieniężne    Gestalt    Model KARnet15+    strategia demograficzna    kongres    Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman