Kontrola trzeźwości

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Kontrolowanie trzeźwości przez pracodawcę

Kontrolowanie trzeźwości przez pracodawcę

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, pracodawca zyskał nowe uprawnienia... »
Nowy test jednolity ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Ministerstwo o badaniu nietrzeźwości przez pracodawcę

Prezes UODO w czerwcu 2019 r. przedstawił stanowisko w sprawie badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Wskazał, że w/w badania nie może przeprowadzić... »

Kontrola trzeźwości przez pracodawcę. Czy jest legalna?

Badanie trzeźwości pracownika przez pracodawcę w dobie RODO może budzić wiele wątpliwości. Wychodząc im naprzeciw, Prezes UODO zajął jednoznaczne... »
kryzys bezdomności    wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego    terapia par    zasiłek macierzyński    zdarzenie losowe    Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych    Wierzbica    archiwizacja