Kontrola

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
„Aktywny rodzic”

Ministerstwo o kontroli rodzicielskiej

Ministerstwo Cyfryzacji dostrzega problematykę ochrony rodzicielskiej dzieci korzystających z dobrodziejstwa Internetu, czego wyraz daje na swojej stronie... »

PLAN kontroli NIK 2024

TAGI:
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Plan Kontroli na rok 2024. W planie znalazły się aż 94 planowe kontrole, które ukazują trzy główne kierunki... »
“Asystent dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem”

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli

W dniu 21 czerwca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli... »
Plany NIK na 2023 r.

Plany NIK na 2023 r.

TAGI:
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała zestawienie obszarów, które znajdą się w centrum jej zainteresowań w roku 2023. Analizując wykaz zaplanowanych... »
NIK a „Posiłek w szkole i w domu”

NIK a „Posiłek w szkole i w domu”

NIK dokonała kontroli realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu", który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w 2018 r, zastępując dotychczasowy... »
NIK o programie Mieszkanie Plus

NIK o programie Mieszkanie Plus

NIK podjęła się kontroli realizacji programu Mieszkanie Plus. Jak podnosi organ kontrolny, rząd deklarował do końca 2019 roku aż 100 tysięcy mieszkań.... »
NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

„Rodzina 500+” dla rodziców pracujących za granicą – kontrola NIK

NIK przeprowadziła w 2021 r. kontrole realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Uzyskane wyniki ujawniły, że system... »
Ocena NIK „Za życiem”

Ocena NIK „Za życiem”

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” docelowo miała uregulować... »
Federacja krytycznie o CUS

NIK o interwencji kryzysowej

Najwyższa Izba Kontroli dokonała kontroli mającej na celu wskazanie, czy system pomocy w ramach interwencji kryzysowej jest właściwie zaprojektowany,... »
Federacja krytycznie o CUS

Administracja rządowa i organizacje pozarządowe

NIK dokonała kontroli ministerstw i urzędów wojewódzkich w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak wynika z kontroli, większość... »
świadczenia alimentacyjne    Rada Dialogu Społecznego    dodatek    wynagrodzenia    odpady    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych    życzenia    osoby chore psychicznie