Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt sprawozdania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020... »
genogram    Skarb Państwa    APS    sprawozdzania rzeczowo-finansowe    mediacja    konsultacje społeczne    powództwo organu    praca dodatkowa